KAMIƃSKI, M.; KANDYBOWICZ, B. Metodyka korekty programu elucji w kolumnowej chromatografii cieczowej - HPLC/UPC . Camera Separatoria, v. 2, 12 wrz. 2019.