BOCZKAJ, G.; GOŁĘBIOWSKI, M. Identyfikacja lotnych składników ścieków z instalacji oksydacji asfaltów z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) . Camera Separatoria, v. 2, 12 wrz. 2019.