BOCZKAJ, G.; KAMIƃSKI, M. Wykorzystanie chromatografii gazowej do destylacji symulowanej (SIMDIS). Aktualny stan wiedzy i nowe perspektywy . Camera Separatoria, v. 2, 12 wrz. 2019.