BOCZKAJ, G. Procedura przygotowania próbki do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach technicznych. Camera Separatoria, v. 2, 12 wrz. 2019.