BOCZKAJ, G.; KAMIŃSKI, M. Badania korelacji retencji z właściwościami fizykochemicznymi wybranych grup organicznych związków siarki w podziałowej chromatografii gazowej. Camera Separatoria, v. 2, 9 maj 2019.