Makoś, P., Słupek, E., & Kamiński, M. (2018). Metodyka rozdzielania i oznaczania lotnych inhibitorów fermentacji w brzeczkach fermentacyjnych ciemnej fermentacji, techniką GC-MS. Camera Separatoria, 10(2), 64-80. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/2045