KamiƄski, M., & Kandybowicz, B. (2019). Metodyka korekty programu elucji w kolumnowej chromatografii cieczowej - HPLC/UPC . Camera Separatoria, 2. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1036