Boczkaj, G., & Gołębiowski, M. (2019). Identyfikacja lotnych składników ścieków z instalacji oksydacji asfaltów z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) . Camera Separatoria, 2. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1035