Kiersztyn, I. (2019). Zastosowanie RP-HPLC z detekcją elektrochemiczną do analizy kompleksów niklu z zasadami Schiffa . Camera Separatoria, 2. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1033