Boczkaj, G., & KamiƄski, M. (2019). Wykorzystanie chromatografii gazowej do destylacji symulowanej (SIMDIS). Aktualny stan wiedzy i nowe perspektywy . Camera Separatoria, 2. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1032