SÅ‚omkiewicz, P. (2019). Zastosowanie inwersyjnej chromatografii gazowej w badaniach koadsorpcji . Camera Separatoria, 2. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/cameraseparatoria/article/view/1028