(1)
Makoś, P.; Słupek, E.; Kamiński, M. Metodyka Rozdzielania I Oznaczania Lotnych inhibitorów Fermentacji W Brzeczkach Fermentacyjnych Ciemnej Fermentacji, Techniką GC-MS. CamSep 2018, 10, 64-80.