(1)
KamiƄski, M.; Kandybowicz, B. Metodyka Korekty Programu Elucji W Kolumnowej Chromatografii Cieczowej - HPLC/UPC . CamSep 2019, 2.