(1)
Boczkaj, G.; Gołębiowski, M. Identyfikacja Lotnych składników ścieków Z Instalacji Oksydacji asfaltów Z Wykorzystaniem Chromatografii Gazowej sprzężonej Ze Spektrometrią Mas (GC-MS) . CamSep 2019, 2.