(1)
Boczkaj, G.; KamiƄski, M. Wykorzystanie Chromatografii Gazowej Do Destylacji Symulowanej (SIMDIS). Aktualny Stan Wiedzy I Nowe Perspektywy . CamSep 2019, 2.