(1)
SÅ‚omkiewicz, P. Zastosowanie Inwersyjnej Chromatografii Gazowej W Badaniach Koadsorpcji . CamSep 2019, 2.