(1)
Bylina, A.; KamiƄski, M. Preparatywna Chromatografia Cieczowa, Podstawowe Zasady Efektywnego Stosowania, Elementy Praktyki . CamSep 2019, 2.