(1)
Boczkaj, G. Procedura Przygotowania próbki Do Oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów Aromatycznych W Produktach Technicznych. CamSep 2019, 2.