(1)
Boczkaj, G.; Kamiński, M. Badania Korelacji Retencji Z właściwościami Fizykochemicznymi Wybranych Grup Organicznych związków Siarki W podziałowej Chromatografii Gazowej. CamSep 2019, 2.