[1]
Makoś, P., Słupek, E. i Kamiński, M. 2018. Metodyka rozdzielania i oznaczania lotnych inhibitorów fermentacji w brzeczkach fermentacyjnych ciemnej fermentacji, techniką GC-MS. Camera Separatoria. 10, 2 (grudz. 2018), 64-80.