[1]
Kubiak, M., Polak, M. i Piszcz, P. 2019. Oznaczanie poziomu zawartości B(a)P w rynkowych przetworach mięsnych z wykorzystaniem HPLC . Camera Separatoria. 2, (wrz. 2019).