[1]
KamiƄski, M. i Kandybowicz, B. 2019. Metodyka korekty programu elucji w kolumnowej chromatografii cieczowej - HPLC/UPC . Camera Separatoria. 2, (wrz. 2019).