[1]
Boczkaj, G. i Gołębiowski, M. 2019. Identyfikacja lotnych składników ścieków z instalacji oksydacji asfaltów z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS) . Camera Separatoria. 2, (wrz. 2019).