[1]
Boczkaj, G. i KamiƄski, M. 2019. Wykorzystanie chromatografii gazowej do destylacji symulowanej (SIMDIS). Aktualny stan wiedzy i nowe perspektywy . Camera Separatoria. 2, (wrz. 2019).