[1]
Boczkaj, G. 2019. Procedura przygotowania próbki do oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w produktach technicznych. Camera Separatoria. 2, (wrz. 2019).