[1]
Boczkaj, G. i Kamiński, M. 2019. Badania korelacji retencji z właściwościami fizykochemicznymi wybranych grup organicznych związków siarki w podziałowej chromatografii gazowej. Camera Separatoria. 2, (maj 2019).