PIŁATOWICZ, Józef. „Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski, W Przededniu II Wojny światowej. Wydawnictwo Naukowe UPH W Siedlcach, Siedlce 2018, ISBN: 9788370518882”. Historia I Świat, t. 8, sierpień 2019, s. 155-9, doi:10.34739/his.2019.08.11.