PIŁATOWICZ , Józef. „Janusz Kuligowski, Życie Polityczne, społeczno-Gospodarcze I Kulturalne Powiatu mińskomazowieckiego W Latach 1918-1939”. Historia I Świat, t. 3, wrzesień 2014, s. 261-7, doi:10.34739/his.2014.03.14.