STĘPNIEWSKI, T. „Russia’s War With Ukraine and Russia’s Revisionism on the International Stage”. Historia I Świat, t. 11, wrzesień 2022, s. 329-36, doi:10.34739/his.2022.11.19.