GOSZCZYŃSKI, A. „The Magnates of Polish-Lithuanian Commonwealth in 16th-18th Century: Towards Sejmiks. Ciechanowiec May 24-27, 2022”. Historia I Świat, t. 11, wrzesień 2022, s. 385-9, doi:10.34739/his.2022.11.25.