YSKAK, A., i G. ZHUMATAY. „The Impact of Digital Technologies on Kazakh Archivists in the Age of Globalization”. Historia I Świat, t. 11, wrzesień 2022, s. 311-27, doi:10.34739/his.2022.11.18.