[1]
D. MAGIER, „R. Dmoszyński, G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956. Słownik biograficzny, Lublin 2015”, historiaswiat, t. 6, s. 217, wrz. 2017.