PIŁATOWICZ, J. (2019) „Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski, W przededniu II wojny światowej. Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach, Siedlce 2018, ISBN: 9788370518882”, Historia i Świat, 8, s. 155–159. doi: 10.34739/his.2019.08.11.