MAGIER, D. (2017) „R. Dmoszyński, G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956. Słownik biograficzny, Lublin 2015”, Historia i Świat, 6, s. 217. doi: 10.34739/his.2017.06.19.