PIŁATOWICZ , Józef. 2014. „Janusz Kuligowski, Życie Polityczne, społeczno-Gospodarcze I Kulturalne Powiatu mińskomazowieckiego W Latach 1918-1939”. Historia I Świat 3 (wrzesień):261-67. https://doi.org/10.34739/his.2014.03.14.