MAGIER, Dariusz. 2017. „R. Dmoszyński, G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego W Krasnymstawie W Latach 1944-1956. Słownik Biograficzny, Lublin 2015”. Historia I Świat 6 (wrzesień):217. https://doi.org/10.34739/his.2017.06.19.