PIŁATOWICZ, J. (2019). Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski, W przededniu II wojny światowej. Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach, Siedlce 2018, ISBN: 9788370518882. Historia I Świat, 8, 155–159. https://doi.org/10.34739/his.2019.08.11