MAGIER, D. (2017). R. Dmoszyński, G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956. Słownik biograficzny, Lublin 2015. Historia I Świat, 6, 217. https://doi.org/10.34739/his.2017.06.19