(1)
MAGIER, D. . Biurokratyczne Aspekty Sowieckiego Systemu Terroru. Garść Refleksji Po Lekturze książki Nikity Pietrowa „Psy Stalina”. historiaswiat 2013, 2, 267-274.