(1)
PIŁATOWICZ , J. . Janusz Kuligowski, Życie Polityczne, społeczno-Gospodarcze I Kulturalne Powiatu mińskomazowieckiego W Latach 1918-1939. historiaswiat 2014, 3, 261-267.