(1)
MAGIER, D. R. Dmoszyński, G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego W Krasnymstawie W Latach 1944-1956. Słownik Biograficzny, Lublin 2015. historiaswiat 2017, 6, 217.