[1]
PIŁATOWICZ, J. 2019. Aneta Niewęgłowska, Lech Wyszczelski, W przededniu II wojny światowej. Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach, Siedlce 2018, ISBN: 9788370518882. Historia i Świat. 8, (sie. 2019), 155–159. DOI:https://doi.org/10.34739/his.2019.08.11.