[1]
MAGIER, D. 2017. R. Dmoszyński, G. Joniec, D. Piekaruś, J. Romanek, Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie w latach 1944-1956. Słownik biograficzny, Lublin 2015. Historia i Świat. 6, (wrz. 2017), 217. DOI:https://doi.org/10.34739/his.2017.06.19.