1.
Dalinczuk L. Republika Białoruś w XXI w. – wyzwania bezpieczeństwa : Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty, red. Helena Giebień, Larysa Leszczenko, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2020, ss. 245. Doctrina [Internet]. 16 marzec 2021 [cytowane 24 lipiec 2024];17(17). Dostępne na: https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2153