Lipińska-Rzeszutek, Małgorzata. „ Skutki Traktatu Ryskiego Dla Polaków I Białorusinów Przez Pryzmat mniejszości Polskiej Na Białorusi: Polacy Na Białorusi Od Powstania Styczniowego Do XXI Wieku, Tom V, Traktat Ryski I Jego Konsekwencje Dla Polaków I Białorusinów, Red. Tadeusz Gawin, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, Ss. 720”. Doctrina. Studia społeczno-polityczne 19, no. 19 (styczeń 27, 2023). Udostępniono lipiec 24, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/3155.