Bobryk, Adam. „Badacz Polskiego Wychodźstwa I Kresów Wschodnich – Ks. Prof. Dr Hab. Roman Dzwonkowski SAC (1930-2020)”. Doctrina. Studia społeczno-polityczne 17, no. 17 (marzec 16, 2021). Udostępniono lipiec 18, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2162.