Bobryk, Adam. „Status Polaków Na Białorusi W Perspektywie Stulecia: Тадэвуш Гавін, Пад прэсінгам палітыкі. Польская нацыянальная меншасць у Беларусi ў 1919-2017 гг., Wydawnictwo Prawo I Partnerstwo, Беласток 2018, Cc. 428”. Doctrina. Studia społeczno-polityczne 17, no. 17 (marzec 16, 2021). Udostępniono lipiec 18, 2024. https://czasopisma.uph.edu.pl/doctrina/article/view/2152.