Giczela, Piotr. „Skauting a niepodległość Polski. Elementy Militarne I Proobronne W Harcerstwie”. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, t. 20, nr 20, styczeń 2024, doi:10.34739/doc.2023.20.02.