Bobryk, A. „Język Kazań a kształtowanie tożsamości Narodowej: Jana Raclavská, Urszula Kolber, Józef Szymeczek, Kazania cieszyńskie. O języku W kościele luterańskim, Kongres Polaków W Republice Czeskiej, Czeski Cieszyn 2022”. 2022. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, t. 19, nr 19, styczeń 2023, doi:10.34739/doc.2022.19.22.