Lipińska-Rzeszutek, Małgorzata. „ Skutki Traktatu Ryskiego Dla Polaków I Białorusinów Przez Pryzmat mniejszości Polskiej Na Białorusi: Polacy Na Białorusi Od Powstania Styczniowego Do XXI Wieku, Tom V, Traktat Ryski I Jego Konsekwencje Dla Polaków I Białorusinów, Red. Tadeusz Gawin, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, Ss. 720”. 2022. Doctrina. Studia społeczno-Polityczne, t. 19, nr 19, styczeń 2023, doi:10.34739/doc.2022.19.20.